Louis: soldaat 259.805

16 september 1935 vervoegt zoon Louis (°17.03.1915) het Belgisch leger. Hij wordt ingelijfd bij het 2de Regiment Genie.

Louis, een zachtmoedig man, was blijkbaar toch niet altijd de brave soldaat. Op 30 juli 1936 wordt hij veroordeeld door de krijgsraad wegens “muiterij en samenspanning”. Hoe zwaarwichtig die beschuldigingen waren en wat ze juist inhielden zullen we nooit te weten komen. Misschien was hij gewoon te laat teruggekeerd na een avondje uit?

Na één jaar bij de Genie kan hij op 13 september 1936 eindelijk terugkeren naar de Blauberg.

Door de algemene mobilisatie moet Louis zich op 1 september 1939 terug aanmelden bij het leger. Hij wordt ingedeeld bij het 1ste bataljon van de Genie dat gekazerneerd is in Antwerpen.

Wordt vervolgd...