Evarist, Soldaat 158.17931

1 mei 1937.

Twintig jaar wordt Evarist, Rist voor de vrienden, vandaag.

De jonge man bedacht dat hij toch al mooiere verjaardagen had gekend.

Hij was met de trein onderweg naar Mechelen. Voor vandaag was hij nog nooit buiten zijn dorp op de boerenbuiten geweest.

Hij was op van de zenuwen!

Wat zouden die 12 maanden verplichte legerdienst voor hem in petto hebben?

Twaalf maanden weg van zijn familie. Amper contact met het thuisfront.

Evarist, klein en gedrongen met een weelderige zwarte haardos, kwam uit een groot landbouwersgezin met tien kinderen.

Zijn oudere broer Louis had hem al het één en het ander verteld over zijn legerdienst drie jaar eerder. Dat had hem niet blijer gemaakt.

Hij stapte door de grote houten poort de kazerne binnen.

Vanaf nu was hij soldaat Evarist Albert Aerts, stamnummer 158.17931.

De eerste dag: medisch onderzoek, vaccinaties, kledij afhalen en vooral kennismaken met de medesoldaten van de 8ste artillerie, groep III, batterij 7 waarmee hij de volgende twaalf maanden zou moeten optrekken. Dat dacht hij althans!

Goed dat hij niet in de toekomst kon kijken want wegens het dreigend oorlogsgevaar wordt het leger in 1938 al een eerste keer gemobiliseerd en wordt de legerdienst van Rist met enkele maanden verlengd. Pas op 14 oktober 1938, na bijna anderhalf jaar in het leger, mag Rist terug naar huis. In het militair jargon: met onbepaald verlof.

Wordt vervolgd...